Uitrusting, gedragsregels en Voorwaarden

Kleding en materiaal

Wat moet u meenemen en/of aantrekken?

● Minimum leeftijd om met ons mee te mogen lopen is 14 jaar, daarnaast dient u over een goede conditie te beschikken. Mensen met overgewicht wordt wadlopen ontraden. Wadlopen betekent een behoorlijke fysieke (en soms psychische) inspanning.

● Hoge basketbalschoenen met sokken zijn verplicht. (dit is belangrijk, want anders loopt u kans uw schoenen te verliezen). Surfschoenen zijn een goed alternatief voor basketbalschoenen. Goede schoenen zijn nodig, want onder het slib en zand zitten grote schelpen met scherpe randen, dus zonder schoenen kun je diepe wonden krijgen.

● Winddichte kleding of regenkleding is verplicht (afhankelijk van het weer).

● Draag bij voorkeur een korte broek en warme bovenkleding; op het wad is het altijd kouder dan je verwacht.

● Droge kleding en schoenen, voor de tocht naar Ameland in plastic verpakt in een rugzak (vanwege de geulen).

● Eten en drinken voor onderweg.

● Eventueel zonnebril en een zonnebrandmiddel.

● Meegenomen apparatuur (fototoestel e.d.) goed beschermd meenemen.

Gedragsregels en voorwaarden

Gedragsregels voor het wadlopen zijn vastgelegd in een gedragscode, afgesproken tussen de wadlooporganisaties en de overheid.

● De aanwijzingen van de gidsen moeten strikt opgevolgd worden

● Wadlopen vindt plaats in het grootste natuurgebied van Nederland, dus geen rommel achterlaten.

● Zowel vanwege de veiligheid als ter bescherming van de natuur dient u bij de groep te blijven.

● De kustgebieden van de eilanden zijn voor veel vogels broed- en rustplaats; het betreden van de kwelders (waaronder het Nieuwlandsreid op Ameland) is dan ook verboden.

● Gebruik van alcohol voor en tijdens het wadlopen is verboden.

Eigen risico

Deelname aan het wadlopen is op eigen risico. Door uw deelname aan onze tochten gaat u ermee akkoord dat aansprakelijkheid van de Fryske Waedrinners en haar gidsen op grond van de bepalingen van artikel 6:162 en volgende van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Ook wijzen wij er nadrukkelijk op dat u zich tijdens de tocht bevindt in een gebied waarin bij medische calamiteiten directe hulpverlening niet beschikbaar is!

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden kunnen zodanig zijn dat wadlopen niet verantwoord is. Daarbij speelt de prognose van de waterstand een belangrijke rol. Ook dichte mist en onweersverwachting kunnen leiden tot de beslissing een wadlooptocht af te gelasten. In principe nemen wij de dag voorafgaand aan een geplande tocht een beslissing over het al dan niet doorgaan van de tocht. Desondanks behouden wij ons het recht voor op het laatste moment te beslissen een tocht niet door te laten gaan. Ook kan een reeds aangevangen tocht worden afgebroken, wanneer dit uit oogpunt van veiligheid noodzakelijk wordt geacht.

Gidsen

Indien de gidsen van oordeel zijn dat u wat betreft lichamelijke conditie of uw uitrusting en kleding onvoldoende op het wadlopen bent voorbereid en daardoor mogelijk uw veiligheid of die van de groep in gevaar kan komen behouden wij ons het recht voor u voor of tijdens de tocht van (verdere) deelname uit te sluiten.