Engelsmanplaat

Engelsmanplaat

De Engelsmanplaat (in het Fries de Kalkman genaamd) is een zandplaat in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Op de plaat, die met hoogwater grotendeels onderstroomt, staat een vogelwachtershuis. Tot voor kort was er ook een baken met reddingshuis, tientallen jaren een kenmerkend orientatiepunt in dit gebied voor schepen en voor wadlopers. De kaap is helaas ten onder gegaan tijdens een zware storm op 1 november 2006.

Tocht

De twaalf kilometer lange tocht in dit gebied duurt drie tot vier uur en gaat door een afwisselend stuk van het wad. Het startpunt is gelegen op een parkeerplaats aan de zeedijk tussen de dorpen Nes en Wierum, ruim 10 kilometer boven Dokkum. De tocht eindigt op hetzelfde punt als waar we zijn begonnen. Daardoor is het mogelijk route en lengte aan te passen aan de wensen van de groep en de omstandigheden. Na een introductie op de top van de zeedijk starten we met een pittig slikveld vlak onder de kust. Dit is enige honderden meters breed.

Na ongeveer een uur passeren we de belangrijkste geul tussen de kust en de Engelsmanplaat en vervolgens een gebied met mosselbanken. Daarna gaat de tocht over voornamelijk hard zand naar de noordwestelijke rand van de plaat. Vanaf hier lopen we in zuidelijke richting terug naar de kust waarbij we verschillende, afhandelijk van de waterstand, diepere of minder diepe prielen passeren. Een schitterend stukje wad met een grote kans op het zien van zeehonden! Tenslotte door de geul en via het zelfde slibveld als op de heenweg terug naar ons vertrekpunt aan de dijk.

Schoonmaken

Schoonmaken kan vervolgens in een achter de dijk gelegen sloot. Eenvoudig, maar wel effectief.