Ameland

Ameland

Voor de data en tijden kijk op de home pagina.

Prijzen

Voor de kosten mail naar fryskewaedrinners@hotmail.com.

Duur van de tocht

De wadlooptocht naar Ameland duurt ongeveer vier uur en is ongeveer 11 kilometer lang.

Verzamelpunt

De startplaats voor de tocht naar Ameland is de pier bij Holwerd, waar ook de boot naar Ameland vertrekt. Voor uw routeplanner: Holwerd, gemeente Dongeradeel, Grandyk 2, postcode 9151 AE. Het verzamelpunt van onze vereniging is aan de achterzijde van het restaurant op de pier, tussen het restaurant en het hek van het parkeerterrein. De achterzijde is dus niet de zijde waarin zich de trap naar de ingang van het restaurant bevindt.

Parkeren dient te gebeuren op de aangewezen parkeerterreinen; op de rest van de pier geldt een parkeerverbod! Soms is het vanwege grote drukte noodzakelijk om binnendijks te parkeren. U wordt dan met de pendelbus naar de pier gebracht. Het verzamelpunt is dan ongewijzigd.

Vervoer bagage

Het kan zijn dat u in verband met een overnachting baggage naar het eiland wilt vervoeren. Vervoer van uw bagage vanaf Holwerd naar uw bestemming op Ameland terwijl u loopt dient u zelf enkele dagen tevoren te regelen met de vervoerder, de firma Ridder en De Vries te Holwerd. Informatie hierover op http://www.rdvtransport.nl/files/bagagevervoer.htm

Route

Na het vertrek lopen we eerst een uur parallel aan de kust door de landaanwinningswerken. Een nogal zwaar vanwege het slik, waar je in wegzakt. Dit stuk moeten we lopen om het wantij te bereiken – het gebied tussen de kust en het eiland met de minst diepe geulen. Ben je eenmaal door de landaanwinning geploeterd, dan heb je het zwaarste stuk van de tocht achter de rug. Op het wantij buigen we af richting Ameland. Na het oversteken van de eerste geul en het passeren van een gebied met mosselbanken lopen we verder over de drooggevallen zeebodem naar Ameland.

Hierbij worden, afhankelijk van de te kiezen route, meerdere geulen overgestoken. Dit zijn de rivieren van het wad waardoor het door de getijden opkomende en afvloeiende water aan- en afgevoerd wordt. Afhankelijk van de plaats en de waterstand, die op zijn beurt weer afhankelijk is van het getij en de windrichting en -kracht, is een geul meer of minder diep. Soms zijn geulen slechts enkeldiep, soms zul je tot aan de borst door het water moeten waden. Breed zijn geulen nooit, meestal een meter of 10 tot 20. De tocht voert hier voornamelijk over hard zand. Bij mooi weer en voldoende tijd is er halverwege de gelegenheid om het wadlopen af te wisselen met zwemmen.

Na ongeveer twee en een half uur passeren we de laatste geul. Vervolgens lopen naar het eiland en via het Oerd naar het Noordzeestrand. Daar eindigt de tocht en onze begeleiding. U kunt zich hier in zee schoonmaken.

Vanaf dit punt is het ongeveer 10 kilometer naar Nes. Dit kan gelopen worden via het strand of de duinen. Ook is het mogelijk vanaf hier per strandkar te worden vervoerd naar de strandovergang bij Buren of bij Nes. De kosten hiervan zijn circa €3,50 per person.De kosten hiervan dient u zelf met de bestuurder af te rekenen. Met de tractor kunt u naar strandovergang Buren of strandovergang Nes.

Taxi: Cositax telefoonnummer 0519-543200

Zwerftocht Ameland

Bij afgelasting van de tocht naar Ameland wegens te hoge waterstand bestaat bij voldoende deelname en overigens gunstige omstandigheden de mogelijkheid als alternatief een zwerftocht te maken op het wad onder Ameland. Een alternatief, met name bedoeld voor groepen die niet willen dat hun vaak lang tevoren geregelde dagje-uit op Ameland door afgelasting in het water valt.

De tocht begint bij de prachtige, middeleeuwse kerk in het dorp Hollum. Vandaar lopen we door de polder naar de Waddenzeedijk. Via een stukje kwelder gaan we het wad op. Langs enkele geulen lopen we in oostelijke richting naar de Ballumerbocht. Op de plek waar ook de Amelander reddingboot is gestationeerd komen we weer aan land.